Honakoak dira gure
Zutabeak

01

Lana dugu bizibide Lan eredu egingarri bat

Lana eta gizartea ulertzeko esparru berrien alde egiten dugu. Askeak eta autosufizienteak gara.

02

Ingurumenari atxikiak Ekonomia Zirkularra

Objektuen Gaikako Bilketa eta Berrerabiltzeko zein Birziklatzeko Prestaketa egiten dugu.

03

Beltzuntzeko Komunitatea Bizitza eta lana partekatzea

Banakako eta taldeko hazkuntza-eskola, indibidualismoaren aurrean alternatiba bat.

04

Elkartasuna Engaiamendua eta ekintza

Lurra eta gizakiak errespetatzen dituen klaserik gabeko gizarte baten alde egiten dugu lan.

Emausko kideen bizi-araua
Edozein giza sufrimenduren aurrean, ez konpondu soilik sufrimendu hori unean bertan, hura eragiten duten zergatien aurka borroka ezazu ere.
Lana dugu bizibide
Beste lan eredu bat egingarria da

"Emaus ez da lan bat, ez erlijio mugimendua ez eta alderdi politikoa ere. Kontzientziazio eta heziketa zibikorako eskola da."

Abbé Pierre

Pierre Abadeak (Henri Grouès, Lyon 1912 – Paris 2007), 1949an Emaus Mugimenduaren eta Emaus Komunitate direlakoen sustatzaileak, beti onartu zuen bere ekintza beharrak eragindakoa izan zela. Gerraondoko Parisen, desberdintasunak eta muturreko miseria nagusi zirela, etxegabetutako emakume bat hotzak hil izanaren eraginez piztu zen “1954ko matxinada” deitu zena. Pierre Abadea buru zela, amorruzko eta haserrezko oihu batez deitu zuten gizartea injustiziaren aurrean altxa zedin. Iritzi publikoaren aurrez aurre jarri zuten bazterketa eta desberdintasun errealitatea, Europan askatasuna, eskubideak eta demokrazia irizpide berritzat aldarrikatzen zireneko une hartan.

Gure lana, ideia sendoen eta birziklapenaren artean

Trapuketariak gara, eta gure lana gauzak biltzea eta berrerabiltzeko eta birtziklatzeko prestatzea da. Gure lan prozeduretan pertsonak lehenesten ditugu, enpresa kapitalistan ez bezala. Gure lan errealitate guztia Ekonomia Sozial eta Solidarioaren irizpideen arabera antolatzen eta gauzatzen da: pertsonen garrantzia, parekotasuna, justizia, elkartasuna eta ingurumena. Gure lanaren emaitzez betetzen ditugu gure beharrak eta behartasun egoeran dauden beste kolektiboen proiektuak ere laguntzen ditugu.

Askeak eta autosufizienteak gara

Parisen Emausko Trapuketarien lehenbiziko Komunitatea sortu zenetik honakoa da gure irizpide nagusia: “geure lanetik bizitzea”. Ez gara bizi kanpoko diru-laguntzen baitan, geure lanetik baizik. Honek aske egiten gaitu, gure izaera edo pentsaera baldintzatuko duen loturarik gabe. Era berean, gure elkartasunezko laguntza guztiak mendetasunezko harremanak ekidin eta autosufizientzia gaitasunak sustatuz egiten ditugu.
Gure diru-sarrerak era honetan banatzen dira:
* % 56 zerbitzu-emateko hitzarmenak
* % 39 berreskuratutako objektu eta materialen salmentak
* % 5 diru-laguntzak

Ordu gutxiagoz lagun gehiagok lan egin

* Gure lan jarduna murriztu genuen lagun gehiagok lan egiteko.
* Gure gastuaren % 74'6 soldatak dira. Etekinak helburu sozial eta solidarioetara bideratzen dira erabat, edo lagun gehiago hartzera gure artean.
* Soldata parekoak: gure soldatak berdinak dira lankide guztientzat, erantzunkizun eta karguen ondoriozko desberdintasunik gabe.
* Pertsona guztiok eskubide-subjektuak gara eta lan-arautegien arabera antolatuta gaude.
* Taldearen % 60 gizonezkoak eta % 40 emakumezkoak gara, adin guztietakoak eta 33 herrialde desberdinetatik etorriak.

Abbé Pierre
Irribarrea argindarra baino merkeagoa da, baina argi bera egozten du.
Ingurumenari atxikiak
Ekonomia Zirkularraren aitzindariak

Berriozarko Berrerabiltzeko eta Birziklatzeko Prestaketa Gunea, Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko Plan Integratuan aitortutako adibide eredugarri bat.

Berriozarko BPGa

Gaur-gaurkoz ehun-gaiak, liburuak, altzariak eta etxeko gauzak, gailu elektriko eta elektronikoak, papera, kartoia, beira, plastikoa, pilak eta abar bildu eta tratatzen ditugu. Objektuon berreskurapenarekin ahalbidetzen dugu euren erabilgarritasun zikloetara itzularaztea, “hartu-ekoitzi-kontsumitu-suntsitu” eredu ekonomiko suntsigarria hautsiz. 1993an 2.400 tona objektu eta material desberdin bildu genituen; 2001ean 6.000tik gora; 2022an 13.060 inguru, eskulanez egindako berreskurapena % 84koa delarik. Gure lana, Nafarroako Gobernuaren bultzada eta Mankomunitateen aitormena erabakigarriak izan dira 20.000 m2ko zentro berri honen alde jokatzeko, non gure lan-prozedurak eta berrerabilpenaren emaitzak hobetu, hiritarren sentsibilizazioa landu eta lanpostu berriak sortu nahi ditugun.

Mankomunitateekin bat eginda Nafarroa osoan

Gure lana 16 Mankomunitatetan egiten dugu. Aipagarria da, gauzen mugimenduagatik eta populazioaren tamainagatik, Iruñerriko Mankomunitatearekiko hitzarmena, tamaina handikoak, oihalak, TEEHak eta beira bilketak antolatzen dituena eta gure lanaren % 60 eramaten duena. Era berean, aipatzekoa da Iruñetik hasita eta ondoren beste mankomunitateetara zabalduta, gaur egun “etxeko gauzen eta arropen bilketa etxean bertan aldez aurretik eskaria eginda” instituzionalizatutako errealitatea dela ia Nafarroa osoan. “Atez ate” delako metodo honek hiritarrekiko harreman gertukoa izateko eta objektuen berreskurapen hobea egiteko aukera ematen du.

Naturarekiko begirunea

Kontsumo lasterketa Lurraren baliabideak agortzen ari da. Ez gara naturaren jabeak, haren zati txiki bat baizik, eta beraz haren zaintzaren ardura dugu. Ingurumenarekin dugun konpromisoa egunero gauzatzen da:
1. Euri-ura edo akuiferoetako ura berrerabiltzen dugu.
2. Energia berriztagarriak erabiltzen ditugu: kontsumitzen dugun energia elektriko osoaren % 100 iturri berriztagarrietatik dator.
3. Gure Ingurumen Balantzea egiten dugu: zenbat CO2 igortzen eta zenbat aurrezten dugun kalkulatzen dugu.
4. Hondakinen Prebentziorako Sentsibilizazioa egiten dugu: Iruñerriko Mankomunitatearekin batera hainbat jarduera egiten ditugu.

Hondakina baliabide

Trapuketariok Hondakinen Europako 2008/98/CE Zuzentarauak hondakinen hierarkiari buruz dioena betetzen dugu:
1° Prebentzioa: gutxiago ekoitzi eta kontsumitu, eta modu arduratsuan (sortutako hondakinak murriztekotan).
2° Berrerabiltzeko Prestaketa: aztertu, garbitu eta konpondu errefusatutako objektuak berrerabili ahal izateko.
3° Birtziklatzeko Prestaketa: hondakinetatik ateratako materialak bereizi eta sailkatu berriz erabili ahal izateko, lehengai gisa nahiz aldaketa-pieza gisa.

Zoila Berastegi
"Komunitatea etxe irekia da, errai-gorputza, horma naturala eta azal sentikorra."
Beltzuntzeko Komunitatea
Bizitza eta lana partekatzea

Beltzuntzeko komunitatea da gure erreferentzia alternatiboa, berekoikeriaren eta jabego pribatuaren aurrean. Bertan ez dute lekurik ez bazterketak ez klase sozialek ere.

Hazkunde Pertsonaleko eta Kolektiboko Eskola

Leku hau ez da komunitate terapeutiko bat, pertsonaren garapenerako gunea baizik, talde bizitzan eta lanean parte hartzeko eta norberaren zailtasunen kontzientzia hartzeko. Komunitateko kide izatea aukera librea da, eta eskubide nahiz betebeharrak ditu berekin. Ez dago eperik, pertsona bakoitzak erabakitzen du Komunitatean egon nahi duen aldia, bere beharren eta proiektu pertsonalaren arabera.
Oinarrizko arauak honako hauek dira:
1. Begirunea eta askatasuna hitzetan eta ekintzetan.
2. Buru-suntsiketarako edozein era (alkohola, drogak, etab.) eta bortizkeria errefusatzea.
3. Solas egitea, elkar ulertzea, malgutasuna eta begirunea, desberdintasunei aurre egiteko eta elkarbizitzarako tresna bakarrak.

Etxe handi, ederra eta bioklimatikoa

1985ean Mendillorriko Villa Simonatik Beltzuntzeko gaurko gure etxera aldatzeak bizitzeko eta lanerako leku gehiago izatea ekarri zuen, eta ondorioz, gure artean lagun gehiago hartzeko aukera. Baina urteak joan urteak etorri, hura ere txiki geratu zitzaigun, eta 2002an erabaki genuen, Nafarroako Gobernuaren laguntza tartean, etxea egokitzea, gelak eta zerbitzuak hobetzeko. Eraikuntza bioklimatikoaren aldeko hautua eginda, arkitektura, orientazioa, isolamenduak, eguzki-izpiak hartzeko sistemak, guztiak zaindu genituen. Ura eguzki-plaken bidez berotzen dugu, eta euri-urak erabiltzen ditugu. Material naturalak eta berreskuratuak erabili dira eraikuntzan, eta lanean aritu diren enpresek enplegu soziala bermatzen dute.

Pertsona nahiz talde gisa elkarrekin hazten gara

Urte gutxiren buruan Komunitatea bete zen, eta lagun gehiago hartzeko aukerarik ez izanik, lan eremua zabaldu genuen bertan bizi ez ziren lankide berriei atea irekiz. Pertsona nahiz errealitate gehiago izateak lan eskubideen inguruko gogoeta eragin zuen. 1993an guztiok lortu genuen lan arautegien arabera egokitzea. Talde bizitza sustatzen dugu. Lanaz gain, jarduera mota asko eramaten ditugu aurrera, elkarrekin hazten gaituztenak. Baratza dugu auzolanean, heziketa jarduera anitz (trapuketariona, harreman-trebetasunak, eta abar), txangoak, jaiak eta beste talde batzuekiko topaketak egiten ditugu, esaterako Emaus Komunitateen Topaketa. Eta beti gogoan dugunez salaketa eta pentsaera kritikoa, gogoeta politikorako guneak eratzen ditugu.

Harrera berorako leku egokia

Inor Trapuketariengana iristen delarik, adeitasunez eta parekotasunez egiten zaio harrera, eta laguntza eta oinarrizko beharrak betetzeko modua aurkitzen ditu bertan. Pertsonaren eta taldearen heziketa sustatzeko gunea da gurea, eta aldi berean bazterketa, sufrimendua eta pobreziaren aurka borroka egiteko lekua. Trapuketarietan pertsona guztiok dugu beti aukera bat, beti eraiki ditzakegu gure oraina eta etorkizuna, iraganaren zamak okertu edo galarazi gabe zer garen edo izan nahi dugun. Harrera gizaki garen aldetik egiten da, iraganetik aske, norberaren hautuak begirunez hartuz, arraza, jatorria, genero, sexu, erlijio edo ideologia, guztiak berdin.

Nafarroako Emausko Trapuketarion Gogoeta Taldea 2011
"Elkartasuna" beste gizarte bat eraikitzen aktiboki parte hartzea da.
Elkartasuna jokaera politikoa
Konpromisoa eta ekintza

Elkartasuna, bizimodua duintasunez ateratzeko gutxienekoa ere falta duten lagun, talde nahiz herriekin, eta gure inguruarekin ere bai.

Elkartasunak identifikatzen gaitu

Inork ez du pobrezia merezi, ez da naturak berez emandakoa. Pertsona eta instituzio batzuek, indarraren eta egitura politiko nahiz ekonomikoen babesa eurekin dutela, eragiten dute askoren pobrezia, eta hori ez da bidezkoa. Traperook apustu egiten dugu klaserik gabeko gizarte baten alde, pertsona guztiok bizitza duin, seguru eta askea eramateko aukera izan dezagun. “Soziala” denak dimentsio politikoa dauka, taldearen eta pertsonaren etikarekin batera eraman behar dena, begirunetik sustatuz bazterketarik gabeko elkartasuna eta abegikortasuna.

Ez gara bakarrak, badakigu zer nahi dugun

Sareetan lan egiten dugu, ez dugu aurrera egiten lanean bakarrik egonen bagina bezala, harroturik, onenak edo bakarrak garelakoan, edo beste talde sozialekiko lehiakortasun jeloskorrean. Aitzitik ere, uste oso-osoa dugu guk defendatzen ditugunak balio unibertsalak direla, bihotz oneko pertsona eta gizarte guztienak. Badakigu “Elkarrekin gauzak aldatzen ahal ditugula”.
Honako Sare hauetako kideak gara:
1. Nazioarteko Emaus eta Europako Emaus
2. Nafarroako Pobreziaren Aurkako Sarea
3. Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea (REAS)
4. Talde Berreskuratzaileen Elkartea (AERESS)

Atzo eta gaur, begirunea eta elkar-laguntza

Abegikortasun zabala eta atseginez eskainitakoa izan da, eta orain ere hala da, “Trapuketari estiloaren” muin-muinean dagoen jokabidea. Lagun iritsi berriei atea zabaltzen diegu eta ongi eta eroso sentiarazten saiatzen gara, nor garen eta zertan aritzen garen adieraztearekin batera. Aniztasunak aberasten gaitu, eta harro-harro gaude hogeitamarretik gora herritako pertsonak elkarrekin begirunez bizitzeko eginahal honetaz. Elkartasun jardueraren adibide argia da gure “enpleguaren banaketa”, ordu gutxiagoz lan eginez lanpostu gehiago sortzea dela helburu. Enpleguaren banaketa da, gure ustez, gizartea zuzentasunez eta elkartasunez hazteko ekimenik eraginkorrenetakoa.

Badugu mundu bidezkoago eta elkartasun handiagokoa egitea

Emausko Trapuketariak bere zentzu osoa hartzen du elkartasunaren gauzapenean. Hau agertzen da, baita ere, beste pertsona, talde nahiz herriekin partekatzerakoan, dela elkartasunezko ekintza zuzenen bidez, dela Nazioarteko Emausen bidez, haren programa politikoetan:
- Oinarrizko eskubideak eskuratzea
- Ingurumen justizia eta justizia soziala
- Bakea eta pertsonen zirkulazio askatasuna

HONAKO ERAKUNDEEN KIDEAK GARA...